Beeldspraak; Duurzaamheid en Kwaliteit

Duurzaamheid is een breed onderwerp, want het gaat om veel meer zaken dan zonnecollectoren en windmolens. Duurzaamheid heeft te maken met maatschappelijk verantwoord leven, met goed zorgen voor de aarde en het milieu. De overheid stimuleert en faciliteert verduurzaming met energieakkoorden, stimuleringsmaatregelen en platforms voor kennisdeling. Technische mogelijkheden ontwikkelen zich snel. Slimme manieren van bouwen bieden kansen voor optimale benutting van zonne-energie, aardwarmte en hergebruik van materialen.

Prijs: € 0,00

Ga terug naar de webwinkel