Beeldspraak; Ruimtelijke Kwaliteit en andere overheid

Sturing vanuit de overheid
Ruimtelijke kwaliteit is belangrijk. Mensen zijn gehecht aan hun woonomgeving, ze zijn vaak trots op hun dorp of stad. Het biedt hen identiteit en eigenheid en ze voelen zich er thuis. Veranderingen in hun dagelijkse leefomgeving worden soms heftig bediscussieerd of bestreden. De kwaliteit van de woon- en werkomgeving heeft ook gevolgen voor de economische waarde van het onroerend goed en bijvoorbeeld de sociale veiligheid van de buurt.

Prijs: € 0,00

Ga terug naar de webwinkel