Ruimte met karakter

De Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening omvat een ingrijpende herordening van verantwoordelijkheden en instrumenten op het gebied van de ruimtelijke ordening. Met name de rol van provincies verandert. In dit kader heedt het College van Rijksadviseurs een landelijke verkenning uitgevoerd.

Auteurs: P. Dauvellier, Y. Alkema. Uitgave: Atelier Rijksbouwmeester, 2008. ISBN 978-90-73525-43-6

Prijs: € 4,95

Ga terug naar de webwinkel